51vv视频社区"荆州花鼓戏"房间(703102)

    进房间教程如下:

    1、进入51vv官网( http://www.51vv.com/ )下载vv视频社区客户端软件,点电信或联通下载。

    2、下载后双击安装,安装后双击桌面图标,在弹出的界面上点击“注册帐号”,免费申请帐号。

    3、申请后用帐号登录,登录后在网页左上角“搜索”二字前面空白处输入“荆州花鼓戏”,点搜索。

    4、搜索出房间后,房间显示在“搜索”的右边,点击“荆州花鼓戏[电信]”。

    5、在弹出的“房间登录”界面中,点“确定”进入房间。若提示输入密码,则表示房间没有开门,待管理

员进房间开门后则不需要密码直接进入房间。

 

 

    学唱荆州花鼓戏

    休闲娱乐过把瘾

    51vv视频社区"荆州花鼓戏"房间热忱欢迎各位朋友光临!

                                

                                    荆州花鼓戏QQ群(32489064)诚邀